Windykacja należności

Obsługa prawna z zakresu windykacji należności obejmuje m.in.:

  1. prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody,
  2. kontaktowanie się z dłużnikiem celem wyegzekwowania należności,
  3. zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym,
  4. zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
  5. zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku