About the firm

„Patrimonium” Law Firm is fluent in many fields of law and provides comprehensive legal aid to individuals, companies, and non-profit institutions. We are involved also in training activities, conducting training courses and conferences, both open and internal, primarily in the field of civil law (incl. protection of personal rights), copyright law, competition law or debt recovery.

READ MORE
Specialization

We offer professional solutions of issues in intellectual property law, competition law, companies law, and commercial law in general. Our lawyers appear on a regular basis before courts (regional, district and appellate ones), Supreme Administrative Court, and the Supreme Court.

SPECIALIZATION
News and publications
23 maja 2022
Akademia Świadomego Seniora

Zapraszamy na AKADEMIĘ ŚIADOMEGO SENIORA, która odbędzie się 23 maja 2022 r. w godz. 10.00-14.30 w Miejska Strefa Kultury - Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13.00.

Wydarzenie jest organizowane w ramach łódzkich Senioraliów!

9 maja 2022
Szkolenie online - „Ochrona prawa autorskiego w Polsce – aspekty praktyczne”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Ochrona prawa autorskiego w Polsce – aspekty praktyczne” 

Termin: 18 maja 2022 r.

online, godz. 10.00-15.00

Szkolenie poprowadzi Mecenas Joanna Hetman - Krajewska

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat ochrony prawa autorskiego w Polsce.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • W jaki sposób można chronić prawa autorskie?
 • Jakie roszczenia można podnosić w sytuacji, gdy naruszone zostaną autorskie prawa majątkowe, a jakie, gdy naruszenie dotyczy autorskich praw osobistych?
 • Jak kształtuje się praktyka sądowa w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich po wyroku TK z 23.06.2015 r., który zakwestionował trzykrotność stosownego wynagrodzenia jako roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych?
 • Na czym polegają zmiany w procedurze cywilnej dotyczące sporów z zakresu praw autorskich?
 • Jaki sąd jest obecnie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu praw autorskich?
 • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2022 r.

Termin szkolenia: 18 maja 2022 r., w godz. 10.00-15.00

Miejsce: szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl  

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

20 kwietnia 2022
Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II) – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym - szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II) –

zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym

Termin: 27 kwietnia 2022 r.

godz. 9.00-14.00

 • Czy wiesz, jak sądy interpretują nieprecyzyjne zapisy umów prawa autorskiego?
 • Jak w obecnym stanie prawnym dochodzić roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich?
 • Czy jako pracodawca mogę robić wszystko z utworem stworzonym przez mojego pracownika?
 • Jak prawidłowo oznaczyć cytat, by nie narazić się na zarzut plagiatu?

Szkolenie jest kontynuacją cieszącego się popularnością szkolenia „Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. I) – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym”, jakie odbyło się w marcu 2021 r. Sięgniemy po kolejne ciekawe rozstrzygnięcia sądowe z zakresu prawa autorskiego, które są praktyczną ilustracją sposobu stosowania przepisów tej skomplikowanej dziedziny prawa.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego w kontekście konkretnych rozstrzygnięć sądowych z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii.

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, pracowników instytucji kultury, ludzi nauki, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy oraz innych twórców, a także innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

 Program szkolenia:

1. Podmiot prawa autorskiego
a. autor i jego pozycja
b. współtwórczość – kiedy mamy do czynienia z utworem współautorskim?
c. twórca-pracownik (utwory pracownicze) – kiedy mamy do czynienia z twórczością pracowniczą?

2. Treść prawa autorskiego
a. autorskie prawa osobiste
b. autorskie prawa majątkowe

3. Czas trwania autorskich praw majątkowych

a. czas trwania autorskich praw majątkowych do fotografii

4. Dozwolony użytek chronionych utworów
a. jak prawidłowo oznaczyć cytat, by nie narazić się na zarzut plagiatu  

5. Umowy prawa autorskiego
a. względny zakaz zawierania umów co do utworów mających powstać w przyszłości

b. klauzula pierwszeństwa w umowie prawa autorskiego – jak ją sformułować, by była skuteczna

c. kiedy przeniesienie praw, a kiedy licencja

d. jak interpretować umowę ustną?

6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich
a. odpowiedzialność cywilna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015)

b. problemy intertemporalne – którą stosować ustawę?

c. jaki sad właściwy?

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 27 kwietnia 2022 r. godz. 9.00-14.00, online

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                    

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

25 marca 2022
Szkolenia z mec. Joanną Hetman - Krajewską

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

10 stycznia 2022
Szkolenia online w zakresie prawa autorskiego

Kancelaria Patrominium i Biblioteka Analiz zapraszają na szkolenia online w zakresie prawa autorskiego:

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego

TERMIN SZKOLENIA: 13 stycznia 2022 roku

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich? Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich? Klauzule umowne – zasady formułowania. Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne. Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego. Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą? Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych? zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utworu naukowego

TERMIN SZKOLENIA: 19 stycznia 2022 roku

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności uczelni wyższych – poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające ze specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, ochrony utworu naukowego oraz postępującego rozwoju technologicznego.

Omówiony zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność pracowników naukowych i uczelni wyższych, a także planowane zmiany w tym zakresie.
Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej. zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II)

TERMIN SZKOLENIA: 23 lutego 2022 roku

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego w kontekście konkretnych rozstrzygnięć sądowych z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii. zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Naśladownictwo produktów na rynku wydawniczym – aspekty prawne

TERMIN SZKOLENIA: 23 marca 2022 roku

Celem szkolenia organizowanego przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Patrimonium jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat coraz częściej spotykanego na rynku wydawniczym zjawiska naśladownictwa produktów i jego prawnych aspektów.

Konkurowanie między wydawcami nie jest zabronione – wręcz przeciwnie: w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest zjawiskiem pożądanym, gdyż w naturalny sposób reguluje rynkowe zachowania producentów i konsumentów. Jednak konkurowanie musi mieścić się w granicach tzw. uczciwej konkurencji. Gdy tę granicę przekracza, staje się naruszeniem praw drugiego przedsiębiorcy i źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Ponadto walka konkurencyjna między wydawcami może również przybierać formę naruszeń prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych, dóbr osobistych w postaci nazwy przedsiębiorcy. Celem szkolenia jest naświetlenie problemów występujących na styku przede wszystkim ochrony prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji, a także zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z praktyki. Odrębna część szkolenia zostanie poświęcona analizie zgłoszonych prze uczestników przypadków.

Szczegóły: https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/nasladownictwo-produktow-na-rynku-wydawniczym-aspekty-prawne/

Formularz zgłoszeniowy

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

7 grudnia 2021
,,Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego" - szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

,,Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego"

Termin: 16 grudnia 2021 r.

godz. 10.00-15.00

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą, jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy, jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
 • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
 • Klauzule umowne – zasady formułowania.
 • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
 • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
 • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
 • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?
 • Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych?

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu  i działów public relations, pracowników działów handlowych, twórców (pracowników naukowych, tłumaczy, pisarzy, grafików etc.) oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Program szkolenia:

I. Umowy prawa autorskiego – zagadnienia obrotu krajowego
1. Podstawowe zagadnienia
A. rodzaje umów prawa autorskiego
B. licencja a przeniesienie – różnice:
a) forma
b) możliwość wypowiedzenia
c) okres – domniemanie 5 lat
d) terytorium – domniemanie
e) domniemanie zawarcia licencji
f) możliwość niewyłączności przy licencji
C. autorskie umowy o dzieło
2. Jak określać strony umów prawa autorskiego
a) pierwotne stosunki umowne (twórca – korzystający)
b) stosunki umowne w zakresie OZZ (korzystający – OZZ), m.in. problematyka audiobooków
c) stosunki umowne pomiędzy korzystającymi
d) stosunki umowne twórcy z OZZ – charakter prawny przeniesienia praw autorskich i pokrewnych na organizację zbiorowego zarządzania
3. Przedmiot umowy – sprawa kluczowa
a) utwór
b) przedmioty praw pokrewnych
c) wizerunek
d) tytuł utworu – tytuł roboczy, zmiany tytułu
4. Klauzule gwarancyjne – czy oświadczenia twórcy w umowie wzmacniają pozycję wydawcy/producenta etc.?
5. Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia licencji
6. Pola eksploatacji
a) wpływ na skuteczność umowy
b) możliwość samodzielnego kształtowania
c) nowe pola eksploatacji – pojęcie, aspekty praktyczne, zabezpieczenie interesów korzystającego
7. Wykonywanie praw zależnych
8. Udzielanie dalszych licencji; cesja praw i obowiązków z umowy
9. Wynagrodzenie
a) sposób określenia: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie procentowe, wy-nagrodzenie mieszane
b) odrębność wynagrodzenia
c) uprawnienia twórcy przy wynagrodzeniu procentowym
d) kwestia weryfikacji wynagrodzenia
e) wynagrodzenie twórcy z tytułu udzielenia sublicencji
10. Porozumienia dotyczące autorskich praw osobistych
11. Dostarczenie utworu

a) termin
b) konsekwencje niedostarczenia w terminie
c) zabezpieczenie
d) przeniesienie własności oryginału (corpus mechanicum)
12. Przyjęcie utworu – termin, usterki utworu, wezwanie do usunięcia usterek
13. Rozpowszechnianie utworu
14. Inne klauzule umowne
a) korekta autorska, zmiany w utworze, aktualizacja utworu
b) nota copyright; oznaczenie autorstwa
c) obniżenie ceny w każdym czasie
d) klauzula wyprzedażowa (sell-off)
e) wykorzystanie promocyjne utworu i jego fragmentów oraz wizerunku twórcy, egzemplarze bezhonoraryjne
f) zmiany danych osobowych twórcy
g) prawo opcji, prawo pierwszeństwa
h) zakaz konkurencji
i) klauzula poufności
15. Czas trwania umowy; ustawowe i umowne prawo odstąpienia i wypowiedzenia umów prawa autorskiego
16. Wymogi formalne dotyczące umów prawa autorskiego i wynikające z nich niebezpieczeństwa
a) umowa autorska a umowa o dzieło
– zastosowanie uzupełniające
– zastosowanie wprost
b) pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy
c) przeniesienie praw do utworów mających powstać w przyszłości
d) wyraźne postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
17. Umowy licencyjne zagraniczne – na co zwracać szczególną uwagę?
a) zakres zezwolenia – inny sposób postrzegania pól eksploatacji w umowach zagranicznych
b) okres wyprzedaży – sell-off
c) certyfikat rezydencji podatkowej
d) wykorzystanie promocyjne

II. Inne umowy w praktyce działalności wydawniczej
1. Umowy dotyczące wizerunku
a) nabycie praw do wizerunku a pola eksploatacji
b) zakres nabycia domniemania
2. Umowy prawa autorskiego a umowy dotyczące wykorzystania znaków towaro-wych
3. Umowy dotyczące praw pokrewnych

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cztery kadencje). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 16 grudnia 2021 r., godz. 10.00-15.00.

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Formularz zgłoszeniowy

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia

2 listopada 2021
Szkolenie online - Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne”.

 • Utwór – co nim jest, a co nie?
 • Jakie prawa przysługują autorowi a jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?
 • Czym się różnią autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych?
 • Kiedy pracownik staje się twórcą?
 • Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem?
 • Kiedy zarzut naśladownictwa jest niesłuszny?
 • Kiedy po pomoc do Najwyższego?
 • Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego – jak chronić interesy przedsiębiorcy?

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman - Krajewska

Termin szkolenia:1 grudnia, w godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego, z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej, kulturalnej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny polskiej ustawy – w tym rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w prawie autorskim w 2015 i 2016 r. Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Pobierz formularz zgłoszenia

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

13 października 2021
Rabat autorski - 20% na książkę "Alimenty - jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny.

Specjalny rabat autorski - 20% na książkę "Alimenty - jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny".

Kod rabatowy: JHK20

Link do zakupu

Pośpiesz się! Promocja trwa tylko do 11 listopada!

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Alimenty Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny Wolters Kluwer Joanna Hetman-Krajewska”

22 września 2021
Książka „Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny”

Miło nam poinformować, że w lipcu 2021 r. ukazała się książka „Alimenty. Jak dochodzić, jak się bronić? Poradnik praktyczny”, autor: Joanna Hetman-Krajewska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Jedyny na rynku tak obszerny praktyczny poradnik dotyczący spraw o alimenty – zarówno z punktu widzenia osób dochodzących alimentów, jak i osób zobowiązanych do alimentacji. Napisany w przystępny sposób, a wyjaśnienia kwestii prawnych zilustrowano przykładami wziętymi z życia. Najważniejsze zagadnienia są ujęte w ramkach – dla większej czytelności przekazywanych treści. Wszystko po to, by po książkę mogła sięgnąć osoba niebędąca prawnikiem. Odrębna, obszerna część książki jest poświęcona zagadnieniom ochrony osób zobowiązanych do alimentacji, dzięki czemu książka stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla osób dochodzących roszczeń alimentacyjnych, ale również dla osób zobowiązanych do alimentacji, które chcą chronić się przed nadmierną roszczeniowością osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych.

Autorka precyzyjnie omawia rodzaje roszczeń alimentacyjnych (np. alimenty na małoletnie lub pełnoletnie dziecko, małżonka, rodzica, czy roszczenie o zasądzenie odpowiedniej kwoty na zaspokojenie potrzeb rodziny) i zagadnienia ochrony osób zobowiązanych do alimentacji.

Wyjaśnienia kwestii prawnych uzupełniają przykłady z życia wzięte. Książka wyjaśnia wszelkie aspekty spraw alimentacyjnych, które należy uwzględnić, by przejść przez takie postępowanie obronną ręką.

Całość uzupełniają wywiady ze specjalistami: sędzią rodzinnym, mediatorem, pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, komornikiem oraz detektywem.

Zapraszamy do zakupu