Prawo pracy

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy obejmuje m.in.:

 1. sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
 2. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania,
 3. sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 4. sporządzanie oraz konsultowanie wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń o rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia,
 5. przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 6. przygotowywanie sprzeciwów od ukarania pracownika karą porządkową,
 7. doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
 8. egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 9. sprawy związane z dyskryminacją pracowników oraz mobbingiem,
 10. reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym,
 11. udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
 12. prowadzenie negocjacji,
 13. prowadzenie szkoleń we wspomnianym wyżej zakresie