Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
1 czerwca 2015

Zapraszamy na szkolenie! Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Prawne aspekty funkcjonowania

sklepów i platform internetowych

w świetle zmian w prawach konsumenta”

 

Termin: 26 czerwca 2015 r.

Warszawa, godz. 9.30-16.30

Czym kończy się zamieszczanie w regulaminach sklepów internetowych niedozwolonych klauzul – naruszających prawa konsumenta – przekonała się księgarnia internetowa Matras. Wymierzona przez UOKiK kara wyniosła prawie 500 tys. zł. Od niedawna obowiązują poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę konsumenta. Najwyższa pora przygotować się do nowej rzeczywistości – 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. By dostosować się do nowych regulacji, trzeba zmienić nie tylko regulamin księgarni internetowej, ale również jej interfejs.

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I (r. pr. Szymon Zięba) (od 9.30 – do 11.35)
 1. Zagadnienia ogólne dotyczące regulaminów sklepów i platform internetowych.
 2. Praktyczne aspekty konstruowania regulaminów sklepów i platform internetowych.
 3. Problematyka klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach sklepów i platform internetowych.
 4. Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w zapisach regulaminów sklepów i platform internetowych.
 5. Konsekwencje wprowadzenia klauzul abuzywnych.
 6. Problematyka ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies.

Od. 11.30 – do 11.45 przerwa kawowa

CZĘŚĆ II (apl. Joanna Czerwińska) (od 11.45 – do 13.15)
 1. Treść regulaminu księgarni sklepów i platform w świetle ustawy o prawach konsumenta wchodzącej w życie 25 grudnia 2014 r.
 2. Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta.
 3. Regulacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Od 13.15 – do 14.00 przerwa obiadowa

CZĘŚĆ III (apl. Joanna Czerwińska) (od 14.00 – do 15.45)
 1. Praktyczne aspekty wprowadzanych zmian w zakresie obowiązków informacyjnych.
 2. Sankcje związane z brakiem przestrzegania obowiązków informacyjnych.
 3. Postępowanie reklamacyjne.

Od. 15.45 – 16.00 druga przerwa kawowa

CZĘŚĆ IV (r.pr. Joanna Hetman-Krajewska, r. pr. Szymon Zięba, apl. Joanna Czerwińska) (od 16.00)
 1. Pytania uczestników i konsultacje indywidualne.

Osoby prowadzące:

Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji książkowych: „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, „Podstawy prawa własności intelektualnej” (Warszawa 2008) oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dwa wydania – 2004, 2007), a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek Komisji Prawa Autorskiego działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzecia kadencja).

Szymon Zięba – W 2007 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej ochrony dóbr osobistych osób prawnych. W latach 2007/2009 zajmował stanowisko Konsultanta ds. prawnych w firmie doradczo – inwestycyjnej Top Consulting S.A., będącej Autoryzowanym Doradcą przy NewConnect. Zajmował się wówczas obsługą prawną spółki oraz spółek zależnych, a także ich organów statutowych. Następnie podjął współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium w charakterze aplikanta radcowskiego, którą z powodzeniem kontynuuje do dnia dzisiejszego jako radca prawny. Specjalizuje się w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, przetwarzania danych osobowych, regulacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W sferze zainteresowań pozostaje również prawo cywilne, w szczególności dotyczące zobowiązań i ochrony dóbr osobistych oraz prawo reklamy. Współautor publikacji z zakresu prawa handlowego takich jak: „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne” – Difin, „Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym – zagadnienia praktyczne” – Difin.

Joanna Czerwińska – aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł magistra prawa uzyskała, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej tajemnicy bankowej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Prawniczą Patrimonium. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym oraz regulacjach publicznego prawa gospodarczego, takich jak ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych. Specjalizuje się również w obsłudze podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 czerwca 2015 r.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 26 czerwca 2015 r., w godz. 9.30-16.30

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 2 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł + 23% VAT od osoby.

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:                                       ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:              ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia