Prawo rodzinne

Obsługa prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje m.in. sprawy:

  1. o rozwód i separację,
  2. majątkowe małżonków,
  3. alimentacyjne,
  4. kontakty z dzieckiem,
  5. dotyczące władzy rodzicielskiej,
  6. dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa),
  7. dotyczące uprowadzenia dziecka zagranicę (sprawy z Konwencji haskiej),
  8. prowadzenie negocjacji