Prawo karne

Obsługa prawna z zakresu prawa karnego obejmuje m.in.:

  1. Udział w postępowaniu przygotowawczym ( wszelkie czynności dotyczące kontaktów z policją i prokuraturą, uczestniczenie w przesłuchaniu i stawianiu zarzutów)
  2. Pomoc prawna osobom podejrzanym i tymczasowo aresztowanym, udział w posiedzeniach dotyczących wniosków o zastosowanie aresztu
  3. Postępowanie wykroczeniowe (obrona obwinionego lub reprezentacja pokrzywdzonego we wszystkich rodzajach spraw wykroczeniowych)
  4. Obrona w postępowaniu karnym w procesie przed sądem we wszystkich instancjach
  5. Sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych (zażaleń, apelacji, poziadomień o możliwości popełnienia przestępstwa)
  6. Reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym
  7. Prywatne akty oskarżenia
  8. Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących postępowania wykonawczego ( przerwa, odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, zgoda na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego)
  9. Doradztwo prawne w sprawach odnośnie odpowiedzialności karnej