Prawo gospodarcze, w tym prawo handlowe

Obsługa prawna z zakresu prawa handlowego obejmuje m.in.:

  1. obsługę prawną procesów tworzenia, rejestracji i likwidacji: spółek prawa handlowego (spółki jawnej,  partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego,
  2. przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej,
  3. całościową obsługę podmiotów w zakresie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian,
  4. tworzenie regulaminów pracy zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej,
  5. obsługę prawną zgromadzeń wspólników,
  6. obsługę prawną podziału, łączenia czy przekształcania spółek,
  7. sporządzanie oraz opiniowanie umów,
  8. prowadzenie negocjacji