Prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej (znaki towarowe)

Obsługa prawna z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej obejmuje m.in.:

 1. prawo autorskie w Internecie,
 2. ochrona praw autorskich,
 3. prawa pokrewne,
 4. prawa autorskie zależne,
 5. sporządzanie i weryfikacja umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie majątkowe, umów przenoszących prawa pokrewne, umów wydawniczych i innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 6. przygotowywanie opinii prawnych w zakresie problematyki prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej,
 7. prawo prasowe,
 8. rejestrację znaków towarowych,
 9. rejestrację wzorów przemysłowych,
 10. rejestrację wzorów użytkowych,
 11. udzielanie porad prawnych w zakresie dotyczącym prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej,
 12. przygotowywanie ugód,
 13. prowadzenie negocjacji,
 14. prowadzenie szkoleń we wspomnianym wyżej zakresie