Prawo administracyjne

Obsługa prawna  z zakresu prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

  1. reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  2. dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym,
  3. sporządzanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego