Kontakt z nami

Kancelaria Patrimonium

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warszawa

tel.: 22 826 82 59
tel./faks: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Kontakt i mapa dojazdu
10 stycznia 2022

Szkolenia online w zakresie prawa autorskiego

Kancelaria Patrominium i Biblioteka Analiz zapraszają na szkolenia online w zakresie prawa autorskiego:

Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego

TERMIN SZKOLENIA: 13 stycznia 2022 roku

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy wraz z prowadzącym przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy – klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza uwrażliwi słuchaczy na najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu umów, wskażemy jak chronić interesy wydawcy, nie godząc jednocześnie w interesy twórcy. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich? Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich? Klauzule umowne – zasady formułowania. Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne. Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego. Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą? Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych? zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Prawo autorskie na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utworu naukowego

TERMIN SZKOLENIA: 19 stycznia 2022 roku

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności uczelni wyższych – poczynając od zagadnień podstawowych (pojęcie utworu, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, umowy prawa autorskiego, naruszenia prawa autorskiego i jego konsekwencje), po kwestie bardziej złożone wynikające ze specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, ochrony utworu naukowego oraz postępującego rozwoju technologicznego.

Omówiony zostanie aktualny stan ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ostatnich nowelizacjach oraz ich praktyczne przełożenie na działalność pracowników naukowych i uczelni wyższych, a także planowane zmiany w tym zakresie.
Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione inne istotne problemy prawa autorskiego wynikające z bieżącej praktyki. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania konkretnych pytań z praktyki zawodowej. zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II)

TERMIN SZKOLENIA: 23 lutego 2022 roku

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego w kontekście konkretnych rozstrzygnięć sądowych z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii. zobacz szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

Naśladownictwo produktów na rynku wydawniczym – aspekty prawne

TERMIN SZKOLENIA: 23 marca 2022 roku

Celem szkolenia organizowanego przez Bibliotekę Analiz i Kancelarię Patrimonium jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat coraz częściej spotykanego na rynku wydawniczym zjawiska naśladownictwa produktów i jego prawnych aspektów.

Konkurowanie między wydawcami nie jest zabronione – wręcz przeciwnie: w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest zjawiskiem pożądanym, gdyż w naturalny sposób reguluje rynkowe zachowania producentów i konsumentów. Jednak konkurowanie musi mieścić się w granicach tzw. uczciwej konkurencji. Gdy tę granicę przekracza, staje się naruszeniem praw drugiego przedsiębiorcy i źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Ponadto walka konkurencyjna między wydawcami może również przybierać formę naruszeń prawa autorskiego, praw do znaków towarowych, praw do baz danych, dóbr osobistych w postaci nazwy przedsiębiorcy. Celem szkolenia jest naświetlenie problemów występujących na styku przede wszystkim ochrony prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji, a także zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z praktyki. Odrębna część szkolenia zostanie poświęcona analizie zgłoszonych prze uczestników przypadków.

Szczegóły: https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/nasladownictwo-produktow-na-rynku-wydawniczym-aspekty-prawne/

Formularz zgłoszeniowy

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.