O kancelarii

Kancelaria Prawnicza Patrimonium istnieje od 2003 roku. Właścicielem Kancelarii jest Joanna Hetman-Krajewska, adwokat i radca prawny. W pierwszym okresie działalności Kancelaria specjalizowała się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w prawie autorskim oraz prawnej ochronie baz danych. Tak wybrana specjalizacja była wynikiem osobistych zainteresowań mec. Joanny Hetman-Krajewskiej oraz jej zaangażowania w działalność branży wydawniczej i księgarskiej, w tym obsługę prawną działających na tym rynku podmiotów – zarówno wydawców, jak i autorów, redaktorów czy tłumaczy. Teraz śmiało możemy stwierdzić, że nadal naszym atutem jest gruntowna znajomość rynku książki i specjalizacja w prawie własności intelektualnej. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych, prawnej ochrony baz danych, nieuczciwej konkurencji.

W związku z rozwojem Kancelarii oraz wolą sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów postanowiliśmy poszerzyć zakres działalności Kancelarii o dalsze dziedziny, m.in. prawo handlowe i gospodarcze, w tym windykację należności, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo rodzinne. Zdobyliśmy w tym zakresie bogate doświadczenie, gwarantujące naszym Klientom rzetelne i poparte praktyką podejście do podejmowanych działań i prowadzonych spraw.

Obecnie Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów indywidualnych, jak i korporacyjnych – małych, średnich i dużych wydawnictw z kraju i zagranicy, wybitnych autorów, redaktorów i tłumaczy, agencji fotograficznych, agencji reklamowych, firm komputerowych, firmy konsultingowych, fundacji i organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy zaangażowani w działalność szkoleniową, prowadząc otwarte oraz wewnętrzne szkolenia i konferencje przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego, prawa reklamy, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, windykacji należności.
Naszym celem jest świadczenie pomocy prawnej z pasją i zaangażowaniem, by służyć naszym Klientom radą i pomocą z najwyższą starannością merytoryczną i organizacyjną, a także zrozumieniem motywacji i uwarunkowań biznesowych.