Mediacje

Mediacje

Ośrodek Mediacji i Dialogu przy Kancelarii Prawnej Patrimonium powstał w 2006 roku

W ofercie Ośrodka Mediacji i Dialogu znajdują się:

– mediacje w różnego rodzaju konfliktach: rodzinnych, społecznych, międzykulturowych, biznesowych, pracowniczych, gospodarczych, itd. zarówno w sprawach ze zgłoszenia prywatnego, jak też w sporach sądowych cywilnych i karnych;

– konsultacje i coaching w sytuacjach konfliktowych;

– warsztaty rozwoju osobistego

– wsparcie psychologiczne

– trening komunikacji.

Od grudnia 2014 roku nadzór merytoryczny i formalny nad działalnością Ośrodka Mediacji i Dialogu przejęła Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju.

Celem Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju jest propagowanie rozwoju osobistego wśród kobiet i mężczyzn w każdym wieku.

Sukcesem Fundacji jest fakt, że dzięki prowadzonym przez nią działaniom, osoby różniące się wiekiem, płcią oraz stylem życia potrafią znaleźć wspólny język, porozumienie i pasję.

Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju ukierunkowana jest na upowszechnianie idei szeroko pojętego dialogu – od dialogu wewnętrznego, który jest początkiem rozwoju osobistego, przez dialog między osobami, podejmującymi go w celu wypracowania wspólnych rozwiązań, do dialogu społecznego, prowadzącego do pozytywnych zmian w życiu zbiorowości.

Zapraszamy na stronę Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju:

www. miedzypokoleniowa .pl

e-mail: fundacja @ miedzypokoleniowa.pl

tel: 506 700 709 lub 506 700 990

Beata Janowska

Pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Mediator – prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, społecznych, międzykulturowych, biznesowych, pracowniczych i gospodarczych.

Trener umiejętności społecznych w zakresie komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

Konsultant i doradca w rozwiązywaniu trudnych spraw osobistych, wychowawczych i zawodowych.

Coach – wraz z mężem prowadzi coaching dla par mających trudności w komunikacji i coaching indywidualny.

Psychoedukator – prowadzi zajęcia dla rodziców nastolatków, warsztaty z zakresu komunikacji dla osób w różnym wieku, warsztaty komunikacji dla par i

warsztaty dla kobiet.

Pedagog – na co dzień pracująca z młodzieżą i rodzicami.

Ceniony ekspert i wykładowca oraz doktor Honoris Causa Mistrzowskiej Akademii Miłości.

Bogdan Janowski

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki.

Mediator – prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, społecznych, międzykulturowych, biznesowych, pracowniczych i gospodarczych.

Konsultant i doradca w rozwiązywaniu trudnych spraw osobistych i zawodowych.

Trener umiejętności społecznych w zakresie komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

Coach – wraz z żoną prowadzi coaching dla par mających trudności w komunikacji i coaching indywidualny.

Psychoedukator – prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji dla osób w różnym wieku, warsztaty komunikacji dla par i warsztaty z zakresu komunikacji dla mężczyzn.

Artysta grafik – twórca Praktycznej Szkoły Rysunku i Malarstwa oraz organizator plenerów malarskich.

Ceniony ekspert i wykładowca oraz doktor Honoris Causa Mistrzowskiej Akademii Miłości.