Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
17 marca 2011

„Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z przepisami wykonawczymi”

Joanna Hetman. Nowelizacją z 9 maja 2007 po raz kolejny zmieniono ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowe przepisy weszły w życie 20 czerwca 2007 roku. Nowelizacja ta była konieczną z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej implementacją unijnej Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – implementacją o ponad rok spóźnioną.

Kolejną tegoroczną zmianą ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych było wprowadzenie nowej regulacji dotyczącej podziału wpływów z tytułu korzystania z utworu audiowizualnego – regulujący tę kwestię art. 70 ust. 2 ustawy przestał obowiązywać 6 czerwca 2007 roku w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2006 r., w którym przepis ten został uznany za niezgodny z Konstytucją RP. Nowe uregulowanie zagadnienia podziału wpływów z tytułu korzystania z utworu audiowizualnego znalazło się w kolejnej ustawie nowelizacyjnej – ustawie z 7 września 2007 r., która wejdzie w życie 1 listopada 2007 roku.

W publikacji znalazły się ujednolicone teksty takich aktów prawnych jak:
– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– rozporządzenia wykonawcze Ministra Kultury,
– Dyrektywa 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Teksty aktów prawnych zostały poprzedzone obszernym wprowadzeniem autorstwa Joanny Hetman, adwokata i radcy prawnego z Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawie własności intelektualnej.

Wydawca Biblioteka Analiz
ISBN 978-83-89143-91-4
Okładka miękka
Liczba stron 238
Rok wydania 2007