Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
2 listopada 2021

Szkolenie online – Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne”.

  • Utwór – co nim jest, a co nie?
  • Jakie prawa przysługują autorowi a jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy?
  • Czym się różnią autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych?
  • Kiedy pracownik staje się twórcą?
  • Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem?
  • Kiedy zarzut naśladownictwa jest niesłuszny?
  • Kiedy po pomoc do Najwyższego?
  • Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego – jak chronić interesy przedsiębiorcy?

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman – Krajewska

Termin szkolenia:1 grudnia, w godz. 10.00-15.00

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego, z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej, kulturalnej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny polskiej ustawy – w tym rewolucyjne zmiany, jakie zaszły w prawie autorskim w 2015 i 2016 r. Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Pobierz formularz zgłoszenia

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg:  ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31