Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
9 maja 2022

Szkolenie online – „Ochrona prawa autorskiego w Polsce – aspekty praktyczne”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Ochrona prawa autorskiego w Polsce – aspekty praktyczne” 

Termin: 18 maja 2022 r.

online, godz. 10.00-15.00

Szkolenie poprowadzi Mecenas Joanna Hetman – Krajewska

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat ochrony prawa autorskiego w Polsce.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób można chronić prawa autorskie?
  • Jakie roszczenia można podnosić w sytuacji, gdy naruszone zostaną autorskie prawa majątkowe, a jakie, gdy naruszenie dotyczy autorskich praw osobistych?
  • Jak kształtuje się praktyka sądowa w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich po wyroku TK z 23.06.2015 r., który zakwestionował trzykrotność stosownego wynagrodzenia jako roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych?
  • Na czym polegają zmiany w procedurze cywilnej dotyczące sporów z zakresu praw autorskich?
  • Jaki sąd jest obecnie właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu praw autorskich?
  • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2022 r.

Termin szkolenia: 18 maja 2022 r., w godz. 10.00-15.00

Miejsce: szkolenie odbędzie się na platformie Zoom

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl  

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50