Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
1 lutego 2008

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Przedsiębiorstwo to coraz bardziej istotny bohater obrotu gospodarczego.

Emil Norek


W monograficznej publikacji autor, adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym, przedstawia całokształt problematyki dotyczącej miejsca przedsiębiorstwa w obrocie, omawiając szczegółowo jego składniki, a także czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo – komercjalizację, zbycie, dzierżawę, leasing, wreszcie zastaw na przedsiębiorstwie. W efekcie otrzymujemy interesujące opracowanie reasumujące aktualny stan prawny dotyczący pozycji przedsiębiorstwa w obrocie, z licznymi odniesieniami do orzecznictwa i literatury. (jh)


LexisNexis, Warszawa 2007, s. 276, ISBN 978-83-7334-708-3, c. 56 zł


Recenzja ukazała się w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI” nr 10/2007 (133)