Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
1 lutego 2008

Ochrona danych osobowych. Komentarz

To już czwarta edycja podstawowego narzędzia pracy każdego prawnika zajmującego się niełatwą dziedziną, jaką jest ochrona danych osobowych – komentarza do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Regulacja ta budzi szereg wątpliwości i problemów przy jej stosowaniu, a dorobek polskiej doktryny i judykatury jest jak dotąd nader skromny.

Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard MarkiewiczDlatego też komentatorskie opracowanie profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz dra Pawła Fajgielskiego z Katedry Prawa Administracyjnego KUL jest publikacją szczególnie cenną – autorzy uwzględnili zagraniczne piśmiennictwo dotyczące podobnych aktów prawnych oraz kluczowej dyrektywy europejskiej regulującej omawianą materię. W szerokim zakresie przytoczono i omówiono wyjaśnienia i opinie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Obecne wydanie zostało zaktualizowane i uwzględnia zmiany stanu prawnego oraz systematycznie powiększający się dorobek doktryny i judykatury. (jh)


Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 926, ISBN 978-83-7526-065-6, c. 149 zł


Recenzja ukazała się w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI” nr 9/2007 (132)