Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
1 lutego 2008

Ochrona danych osobowych – aktualne problemy i wyzwania

Publikacja, wydana w cyklu „Monografie”, zawiera trzynaście artykułów traktujących o – zgodnie z tytułem –aktualnych problemach prawa ochrony danych osobowych.

Grzegorz Sibiga, Xawery Konarski (red.)


Zamieszczone w książce teksty to referaty przygotowane na X Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz opracowania przygotowane później jako rozwinięcie poruszanych podczas obrad problemów. Autorzy podejmują szeroki zakres zagadnień obejmujących prawne zasady przetwarzania danych, działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz organizacyjne aspekty wykonania obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych regulacji. Omówienia doczekały się ponadto takie kwestie jak: przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, wtórne przetwarzanie danych osobowych, zasady i tryb udostępniania danych, wreszcie funkcjonowanie platformy e-GIODO. W oddzielnych tekstach omówiono dotychczasowe orzecznictwo w sprawach ochrony danych osobowych. Wolters Kluwer,


Warszawa 2007, s. 314, ISBN 978-83-7526-197-4, c. 59 zł


Recenzja ukazała się w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI” nr 10/2007 (133)