Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
5 listopada 2019

O ochronie wizerunku i innych dóbr osobistych na Targach Książki w Krakowie

Ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych w publikacjach książkowych była tym razem tematem naszej prelekcji podczas tegorocznych, już 23. Targów Książki w Krakowie. Konferencję, która odbyła się w piątek 25 października 2019 r., poprowadzili r.pr. Joanna Hetman-Krajewska (Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM) oraz adw. Marcin Lassota (Kancelaria Lassota Sp. j.). Współorganizatorem spotkania była Biblioteka Analiz.

Renesans, jaki przeżywa literatura faktu, w tym literatura biograficzna i memuarystyczna, sprawia, że coraz częściej pojawia się konflikt pomiędzy dobrami osobistymi opisywanych osób (np. prawem do prywatności, prawe do dobrego imienia) a prawem społeczeństwa do uzyskiwania informacji na temat znanych osób, zjawisk czy trendów społecznych. Niejednokrotnie konflikt ten znajduje finał w sądzie – ostatnie lata przywiodły na wokandę spory dotyczące Weroniki Rossati i Andrzeja Żuławskiego, Władysława Szpilmana i Wiery Gran, Ryszarda Kapuścińskiego i Artura Domosławskiego. Uznaliśmy, że warto przyjrzeć się temu zjawisku z punktu widzenia ochrony interesów wydawcy – nośne biografie, szczególnie te mniej układne, bywają bowiem obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem prawnym i finansowym.