Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
1 lutego 2008

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa

Jedna z pierwszych pozycji w nowym cyklu wydawniczym oficyny C.H. Beck, obejmującej leksykony terminologii z różnych dziedzin prawa.

Jerzy Zajadło (red.)Opracowanie, dzieło zespołu nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to interesująca i jedyna taka pozycja na rynku – lektura uzupełniająca dla prawników i studentów prawa, pragnących nie tylko wbijać do głowy przepisy, ale również dążących do spojrzenia na prawo niejako „z góry”, z perspektywy. Leksykon zawiera setkę podstawowych haseł z zakresu teorii i filozofii prawa, opracowanych starannie i dobranych tak, by stanowiły bazę prawniczej erudycji.


C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 366, ISBN 978-83-7483-519-0


Recenzja ukazała się w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI” nr 9/2007 (132)