Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
1 lutego 2008

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006

Opracowanie, przygotowane przez Marka Antoniego Nowickiego, adwokata, specjalisty w zakresie ochrony praw człowieka, zawiera blisko siedemdziesiąt orzeczeń wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2006 roku. Przytoczone orzeczenia zostały pogrupowane według wybranych praw podstawowych uregulowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Marek Antoni Nowicki (oprac.)

Poszczególne części opracowania dotyczą więc: prawa do życia, zakazu tortur, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawa do rzetelnego procesu sądowego (tu aż trzy wyroki w sprawach przeciwko Polsce), zakazu karania bez podstawy prawnej, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wyrażania opinii, wolności stowarzyszeń i zgromadzeń, prawa do skutecznego środka odwoławczego, zakazu dyskryminacji, ochrony własności, prawa do wolnych wyborów, prawa do swobodnego poruszania się.

Recenzja ukazała się w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI” nr 10/2007 (133)


Joanna Hetman

Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 236, ISBN 978-83-7526-186-8, c. 79 zł