Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
16 marca 2021

,,Czego uczą nas wyroki sądowe – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym” – szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu online:

,,Czego uczą nas wyroki sądowe – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym

Termin: 24 marca, godz. 10.00-15.00

Szkolenie poprowadzi r.pr. Joanna Hetman – Krajewska

– Czy wiesz, że w orzecznictwie sądowym z zakresu prawa autorskiego sądy najczęściej zastanawiają się nad tym, czy coś jest utworem, czy nim nie jest?

– Czy wiesz, że jak dotąd sądy uznawały, że utworem jest ikebana, wzory na kilimy, instrukcja obsługi portu, kolekcja afiszy teatralnych, zbiór znaczków pocztowych, czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)?

– Czy wiesz, że odmawiano ochrony prawa autorskiego krótkim cytatom, takim jak „Ciemność widzę, widzę ciemność”?

– Czy wiesz, jak sądy interpretują nieprecyzyjne zapisy umów prawa autorskiego?

– Czy można napisać i wydać biografię, by nie narazić się na roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych?

– Gdzie kończy się granica swobody twórczej, a zaczyna ochrona prywatności i innych dóbr osobistych?

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 24 marca 2021 r., godz. 10.00-15.00, online. Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia