Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
20 kwietnia 2022

Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II) – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym – szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. II) –

zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym

Termin: 27 kwietnia 2022 r.

godz. 9.00-14.00

  • Czy wiesz, jak sądy interpretują nieprecyzyjne zapisy umów prawa autorskiego?
  • Jak w obecnym stanie prawnym dochodzić roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich?
  • Czy jako pracodawca mogę robić wszystko z utworem stworzonym przez mojego pracownika?
  • Jak prawidłowo oznaczyć cytat, by nie narazić się na zarzut plagiatu?

Szkolenie jest kontynuacją cieszącego się popularnością szkolenia „Czego uczą nas wyroki sądowe (cz. I) – zagadnienia prawa autorskiego w orzecznictwie sądowym”, jakie odbyło się w marcu 2021 r. Sięgniemy po kolejne ciekawe rozstrzygnięcia sądowe z zakresu prawa autorskiego, które są praktyczną ilustracją sposobu stosowania przepisów tej skomplikowanej dziedziny prawa.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego w kontekście konkretnych rozstrzygnięć sądowych z zakresu prawa autorskiego. Szkolenie będzie wycieczką w czasie – popatrzymy na orzecznictwo przedwojenne, potem na to z czasów PRL-u (które – wbrew stereotypom – jest bardzo bogate, różnorodne i często nadal aktualne), by następnie skoncentrować się na rozstrzygnięciach sądowych wydawanych od połowy 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej. Najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest słuchanie historii.

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, pracowników instytucji kultury, ludzi nauki, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy oraz innych twórców, a także innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

 Program szkolenia:

1. Podmiot prawa autorskiego
a. autor i jego pozycja
b. współtwórczość – kiedy mamy do czynienia z utworem współautorskim?
c. twórca-pracownik (utwory pracownicze) – kiedy mamy do czynienia z twórczością pracowniczą?

2. Treść prawa autorskiego
a. autorskie prawa osobiste
b. autorskie prawa majątkowe

3. Czas trwania autorskich praw majątkowych

a. czas trwania autorskich praw majątkowych do fotografii

4. Dozwolony użytek chronionych utworów
a. jak prawidłowo oznaczyć cytat, by nie narazić się na zarzut plagiatu  

5. Umowy prawa autorskiego
a. względny zakaz zawierania umów co do utworów mających powstać w przyszłości

b. klauzula pierwszeństwa w umowie prawa autorskiego – jak ją sformułować, by była skuteczna

c. kiedy przeniesienie praw, a kiedy licencja

d. jak interpretować umowę ustną?

6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich
a. odpowiedzialność cywilna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015)

b. problemy intertemporalne – którą stosować ustawę?

c. jaki sad właściwy?

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 27 kwietnia 2022 r. godz. 9.00-14.00, online

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl                    

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia