Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
17 października 2022

Cytat w prawie autorskim – co zrobić, by, cytując, działać legalnie? – Szkolenie online

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM

zapraszają do udziału w szkoleniu online:

Cytat w prawie autorskim – co zrobić, by, cytując, działać legalnie?

Termin: 19 października 2022 r.

godz. 10.00-15.00

 • Co to jest prawo cytatu i jakie jest jego praktyczne znaczenie w działalności gospodarczej i kulturalnej?
 • Jakie zmiany legislacyjne zaszły w prawie cytatu w ostatnich latach?
 • Czy wiesz, że do niedawna odmawiano ochrony prawa autorskiego krótkim cytatom takim jak „Ciemność widzę, widzę ciemność”, a teraz ten trend się zmienia?
 • Czy prawo reguluje objętość dozwolonego cytatu?
 • Kiedy możemy przytoczyć w ramach cytatu cały utwór, czyli co to znaczy „drobny utwór”?
 • Jakie wymogi należy spełnić, by cytować legalnie?
 • Jak prawidłowo oznaczyć cytat, by nie narazić się na zarzut plagiatu
 • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze prawa autorskiego?

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat jednej z kluczowych, choć wywołującej szereg kontrowersji, instytucji prawa autorskiego – prawa cytatu. Prawo cytatu, mieszczące się w kategorii dozwolonego użytku chronionych utworów, stanowi bowiem wyłom w podstawowej zasadzie prawa autorskiego, jaką jest konieczność uzyskania zgody podmiotu uprawnionego na korzystanie z utworu. W ramach zaś prawa cytatu możemy – zarówno w życiu prywatnym, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej – korzystać z chronionego utworu bez zgody uprawnionego, przytaczając go we fragmentach bądź – w przypadku drobnych utworów – w całości.

Korzyści dla uczestników: szkolenie pozwoli słuchaczom na ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego w kontekście prawa cytatu, by mogli sprawniej posługiwać się tymi zagadnieniami w praktyce zawodowej.

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, pracowników instytucji kultury, ludzi nauki, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy oraz innych twórców, a także innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

 Program szkolenia:

 1. Dozwolony użytek chronionych utworów w świetle ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Istota dozwolonego użytku chronionych utworów.
 • Rodzaje dozwolonego użytku chronionych utworów.
 • Wymagania wobec użytkownika – klauzule generalne.
 1. Prawo cytatu – kontekst historyczny.
 • Prawo cytatu w ustawie z 1926 r. o prawie autorskim.
 • Prawo cytatu w ustawie z 1952 r. o prawie autorskim.
 • Prawo cytatu w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Prawo cytatu – aktualny stan prawny.
 • Zakres podmiotowy – kto może korzystać z prawa cytatu?
 • Zakres przedmiotowy – jakie utwory wolno przytaczać w ramach prawa cytatu?
 • Cel cytatu – ograniczony czy nieograniczony?
 • Objętość cytatu – ile słów, taktów, minut filmu można zacytować?
 1. Prawo cytatu a klauzule generalne (art. 34 i 35 PrAur).
 2. Nowe przypadki dozwolonego użytku zbliżone do prawa cytatu: parodia, pastisz, karykatura, niezamierzone włączenie utworu do innego utworu.
 3. Prawo cytatu w orzecznictwie sądów polskich, sądów zagranicznych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 4. Pytania i odpowiedzi – rozwiązywanie wybranych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Instytucie Literackim PAN. W latach 2006-2018 członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cztery kadencje). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Informacje organizacyjne:

Termin i miejsce szkolenia: 19 października 2022 r., godz. 10.00-15.00, online

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom.

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w pliku pdf). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, www.rynek-ksiazki.pl/szkolenia