Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
23 kwietnia 2010

Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz

Grzegorz Gozdór

Może okazać się, że planowana impreza będzie imprezą masową. Co to oznacza dla organizatora? Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogła się odbyć? Czy za wszystko odpowiada organizator? Na te oraz wiele innych pytań znajdziemy odpowiedź w książce Grzegorza Gozdóra „Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz”.

Omawiana publikacja jest perełką na rynku wydawniczym. To pierwszy komentarz do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Pomimo upływu dziesięciu lat obowiązywania ustawy, nie było do tej pory opracowania, które w sposób kompleksowy przedstawiałoby tę problematykę.

Komentarz został opracowany na podstawie dotychczasowego dorobku judykatur, poglądów prezentowanych w piśmiennictwie oraz w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych. Książka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, nie tylko do praktyków prawa. Wiele odpowiedzi na pytania związane z tą tematyką znajdą również organizatorzy imprez masowych. Autor publikacji wziął pod uwagę najczęściej zadawane pytania przez podmioty stosujące przepisy ustawy. Z tego względu dużo miejsca poświęcono głównym zagadnieniom ustawy, m. in. pojęciu imprezy masowej, wymogom, jakie spełniać powinni jej organizatorzy, oraz warunkom uzyskania zezwolenie na przeprowadzenie imprezy.

C. H. Beck, Miejsce wydania Warszawa,
ISBN 978-83-7483-854-2,
Liczba stron 268,
Rok wydania 2008.