Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
16 lipca 2009

Szkolenie. Ugoda wydawcy – Google: korzyści i zagrożenia, aspekty proceduralne

27 lipca 2009 r,
godz. 9:30-16:00,
Warszawa, DW Bellona, ul. Grzybowska 77

Uprzejmie zapraszamy na kolejne szkolenie Biblioteki Analiz:

Cel szkolenia: W wyniku przedsięwzięcie nazwanego Library Project firma Google zeskanowała ponad 7 mln książek znajdujących się w bibliotekach amerykańskich, w tym ponad milion chronionych prawem autorskim. Oburzeni autorzy i wydawcy amerykańscy wystąpili przeciwko Google z pozwem zbiorowym, żądając wielomilionowych odszkodowań. W październiku 2008 roku Google zaproponował ugodę. Powstał projekt ugody, którego brzmienie jest żywo dyskutowane, szczególnie w Europie. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką tej projektowanej ugody – w październiku 2009 roku ma zostać zatwierdzona przez sąd amerykański, obejmując wszystkich uprawnionych z tytułu praw autorskich (autorów i wydawców), którzy czynnie nie wystąpią z ugody w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2009 roku. Projektowana ugoda rodzi szereg wątpliwości – zarówno prawnych (problem niezgodności z europejskim prawem autorskim, konstrukcja milczącej zgody na treść ugody), jak i praktycznych (rozwijający się rynek e-booków, digitalizowanie utworów i zarządzanie zdigitalizowanymi zasobami).