Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
7 kwietnia 2009

Opodatkowanie należności licencyjnych w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi z zagranicą wciąż wzbudzają liczne kontrowersje. Konieczność odprowadzania przez polskie podmioty zryczałtowanego podatku dochodowego od należności licencyjnych uzyskiwanych przez ich zagranicznych kontrahentów wciąż nie jest oczywista dla uczestników obrotu prawami autorskimi. Problemy sprawia dotarcie do informacji jaką stawkę podatku od należności licencyjnych należy zastosować, kontraktując z licencjodawcą z danego kraju.

Forma: CD-ROM
Wydawca: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM, Warszawa 2009
Cena 300 zł + 22 % VAT


Wychodząc naprzeciw tym problemom Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM  przygotowała publikację elektroniczną „Opodatkowanie należności licencyjnych w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Dzięki swojej elektronicznej formie pozwala ona na szybkie odszukanie odpowiedniej stawki procentowej podatku od należności licencyjnych stosowanej w relacjach między Polską a jednym z 82 państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dodatkowo publikacja daje możliwość zapoznania się z treścią wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także dotarcie do interesujących nas zagadnień poprzez specjalnie przygotowane zakładki tematyczne. Produkt ten ułatwi bez wątpienia pracę służbom księgowym i finansowym w firmach wydawniczych, jak i tym wszystkim, którzy na co dzień mają do czynienia z umowami licencyjnymi, umowami franszyzy, czy wypłacaniem tantiem m.in. dla autorów i twórców.


Informacje i zamówienia: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM, tel./faks (22) 827 76 89, tel. (22) 826 825 9, e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl