Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
26 października 2013

Prawo w marketingu wydawniczym

Biblioteka Analiz, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy oraz Kancelaria
Prawnicza Patrimonium zapraszają na konferencję „Prawo w marketingu wydawniczym
– regulaminy, reklama, dane osobowe”, która odbędzie się w ramach 17. Targi
Książki w Krakowie, 25 października 2013, o godz. 15-17, sala 2, ul. Centralna
41a, Kraków. Konferencję poprowadzą: adw. Joanna Hetman-Krajewska, adw. Joanna
Lassota, adw. Marcin Lassota.

Celem konferencji jest omówienie praktycznych aspektów marketingu wydawniczego,
dotyczących m.in. regulaminów księgarni internetowych, regulaminów konkursów
i loterii, ochrony danych osobowych, czy prawnych uwarunkowań działań reklamowych
– co jest dozwolone, a co zabronione. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie,
kiedy działania marketingowe wydawcy mogą być potraktowane jako czyn nieuczciwej
konkurencji. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnego uczestniczenia w spotkaniu,
zadając pytania i dzieląc się swoimi przemyśleniami.
Konferencję poprowadzą prawnicy-praktycy – adwokaci specjalizujący się w prawie
własności intelektualnej, w tym w prawie autorskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.