Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
12 maja 2013

Co nowego w prawie autorskim

Biblioteka Analiz, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy oraz Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają na konferencję „Co nowego w prawie autorskim – dzieła osierocone, ochrona wizerunku, najnowsze orzecznictwo”.

Warszawskie Targi Książki, 17 maja 2013 r., godz. 14-15, sala Londyn C, Stadion Narodowy, Warszawa
Konferencję poprowadzą prawnicy-praktycy – adwokaci specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, w tym w prawie autorskim: r.pr. Agnieszka Roguska-Kikoła (Kancelaria Prawnicza Patrimonium) oraz adw. Joanna Lassota i adw. Marcin Lassota (Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy).
Celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów prawa autorskiego mających wpływ na praktykę obrotu. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak m.in. problem dzieł osieroconych dotyczący dostępu do materiałów archiwalnych objętych ochroną prawa autorskiego, a jednocześnie z trudnym bądź niemożliwym do zidentyfikowania podmiotem uprawnionym. Ponadto omówione zostaną aktualne rozstrzygnięcia sądowe w sprawach z zakresu prawa autorskiego. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnego uczestniczenia w spotkaniu, zadając pytania i dzieląc się swoimi przemyśleniami.