Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map

News and publications

4 lutego 2015
Zmiany w prawie konsumenckim - prawne aspekty funkcjonowania księgarni internetowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: Prawne aspekty funkcjonowania księgarni internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Termin: 6 lutego 2015 r. Warszawa, godz. 9.30-17.00

Czym kończy się zamieszczanie w regulaminach sklepów internetowych niedozwolonych klauzul – naruszających prawa konsumenta – przekonała się księgarnia internetowa Matras. Wymierzona przez UOKiK kara wyniosła prawie 500 tys. zł. Wkrótce czekają nas poważne zmiany w przepisach regulujących ochronę konsumenta. Warto już dziś przygotować się do nowej rzeczywistości – 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. By dostosować się do nowych regulacji, trzeba zmienić nie tylko regulamin księgarni internetowej, ale również jej interfejs.

Read more
26 października 2013
Prawo w marketingu wydawniczym

Biblioteka Analiz, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy oraz Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają na konferencję „Prawo w marketingu wydawniczym - regulaminy, reklama, dane osobowe”, która odbędzie się w ramach 17. Targi Książki w Krakowie, 25 października 2013, o godz. 15-17, sala 2, ul. Centralna 41a, Kraków. Konferencję poprowadzą: adw. Joanna Hetman-Krajewska, adw. Joanna Lassota, adw. Marcin Lassota.

Read more
26 października 2013
O mediacji w filmie

We wtorek 29 października 2013 r. o godz. 20 w kinie Muranów w Warszawie odbędzie się pokaz filmu Irańczyka Asghara Farhadiego z 2011 roku pt. "Rozstanie". Sens związany jest z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji

Read more
27 maja 2013
O dziełach osieroconych w Poznaniu

Polska i inne państwa członkowskie mają jeszcze półtora roku na implementację dyrektywy o dziełach osieroconych. Prace nad projektem implementacji, za co odpowiedzialny jest resort kultury, są na razie w powijakach. Sama dyrektywa budzi szereg kontrowersji, o czym szczegółowo dyskutowano podczas konferencji naukowej w Poznaniu.

Read more
20 maja 2013
Jubileusz profesorów J. Barty i R. Markiewicza. Profesorowie-jubilaci w sporze o własność intelektualną

17 maja w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi z okazji 65. urodzin obydwu naukowców oraz 40-lecia ich pracy naukowej. Księgę wydała oficyna Wolters Kluwer. 

Read more
20 maja 2013
Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego. Szkolenie 21 czerwca 2013 r. w Warszawie

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego - warsztaty”.

Read more
12 maja 2013
Konferencja prawa autorskiego w Białymstoku

O prawie autorskim na zielonej trawie

Read more
12 maja 2013
Co nowego w prawie autorskim

Biblioteka Analiz, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy oraz Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają na konferencję "Co nowego w prawie autorskim - dzieła osierocone, ochrona wizerunku, najnowsze orzecznictwo".

Read more
16 kwietnia 2013
Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego

Piątek 19 kwietnia 2013 r., godz. 14-15.30
Targi Książki w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, Białystok

Read more
12 lutego 2013
Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności wydawniczej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, Warszawa w terminie: 19 lutego 2013 r. godz. 9.30-17.00

Read more
15 listopada 2012
„Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego” Szkolenie 6 grudnia 2012 r. w Warszawie

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium zapraszają do udziału w szkoleniu „Jak prawidłowo i bezpiecznie konstruować umowy prawa autorskiego”.

Read more
16 lutego 2012
Szkolenie - Nowoczesne technologie w działalności wydawniczej - 28 lutego 2012 r., Warszawa

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o.

Read more
9 lutego 2012
Ochrona wizerunku w działalności wydawniczej

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Ochrona wizerunku w działalności wydawniczej"

Read more
17 marca 2011
"Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek"

Książka zawiera pełen tekst francuskiej ustawy o cenach książek z 10 sierpnia 1981 roku w językach polskim i francuskim oraz obszerny komentarz radcy prawnego, Joanny Hetman, na temat przygotowywanej w roku 2003 przez ministerstwo kultury polskiej ustawy regulującej rynek wydawniczy. Warto przyjrzeć się rozwiązaniom francuskim, rozważając jednocześnie, jakie miejsce mogłaby zająć planowana ustawa w naszym systemie prawnym i w jaki sposób mogłaby ona wpłynąć na funkcjonowanie naszego rynku książki.

Read more
17 marca 2011
"Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z przepisami wykonawczymi"

Joanna Hetman. Nowelizacją z 9 maja 2007 po raz kolejny zmieniono ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowe przepisy weszły w życie 20 czerwca 2007 roku. Nowelizacja ta była konieczną z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej implementacją unijnej Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – implementacją o ponad rok spóźnioną.

Read more
17 marca 2011
"Podstawy prawa własności intelektualnej"

Joanna Hetman. Publikacja stanowi kompendium podstawowej wiedzy na temat prawa własności intelektualnej. Szczególny nacisk położono na zagadnienia prawa autorskiego. Ponadto w opracowaniu omówiono podstawową problematykę prawnej ochrony baz danych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Książka może okazać się szczególnie przydatna studentom, aplikantom, przedstawicielom zawodów prawniczych oraz wszystkim zainteresowanym problematyką prawa własności intelektualnej.

Read more
29 października 2010
Godziny nadliczbowe pracowników samorządowych: czy i w jakim zakresie taki pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin?

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Read more
29 października 2010
Interpretacja podatkowa dotycząca kosztów reprezentacji i reklamy dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

W związku ze zorganizowaną imprezą sportową otrzymaliśmy faktury za zakup: artykułów spożywczych (słodycze, kawa, śmietanka) dla dzieci i ich rodziców w związku z imprezą pod nazwą "Dzień Dziecka"; Usługa cateringowa za talony dla pracowników oraz osób biorących udział w turniejach; Baner reklamowy oraz plakaty zamówione przez nasz Ośrodek w celach promujących imprezę sportową; oraz imprezą kulturalną na którą zakupiono/zamówiono: Usługa cateringowa za bony dla zespołu występującego na koncercie; Upominek Kwiaty żywe dla występującego w programie autorskim; Wino dla widzów w programie autorskim "Przy lampce czerwonego wina"; Art. spożywcze (soki, słodycze) dla uczestników na Festiwalu Piosenki; Podstawowym zadaniem naszej działalności jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa. Wszelkie przychody naszej działalności przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz pokrywanie kosztów działalności bieżącej. Uprzejmie prosimy o interpretację podatkową, czy wyszczególnione zakupy można traktować jako koszty uzyskania przychodu, czy zaliczyć je do kosztów reprezentacji i reklamy?

Read more
12 sierpnia 2010
Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy

Zagadnienie związane z ustaleniem prawa do świadczeń przysługujących pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy uregulowane zostało w art. 92 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (k.p.) w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (u.ś.p) oraz w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 92 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

Read more
Page 2 of 9 1 2 3 9
Reviews
Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa

Jedna z pierwszych pozycji w nowym cyklu wydawniczym oficyny C.H. Beck, obejmującej leksykony terminologii z różnych dziedzin prawa.

Ochrona danych osobowych – aktualne problemy i wyzwania

Publikacja, wydana w cyklu „Monografie”, zawiera trzynaście artykułów traktujących o – zgodnie z tytułem –aktualnych problemach prawa ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych. Komentarz

To już czwarta edycja podstawowego narzędzia pracy każdego prawnika zajmującego się niełatwą dziedziną, jaką jest ochrona danych osobowych – komentarza do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Regulacja ta budzi szereg wątpliwości i problemów przy jej stosowaniu, a dorobek polskiej doktryny i judykatury jest jak dotąd nader skromny.

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Przedsiębiorstwo to coraz bardziej istotny bohater obrotu gospodarczego.

W imieniu pomyłki!

Ta przerażająca, przygnębiająca opowieść o pomyłkach sądowych powinna stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich sędziów.

Wnoszenie apelacji cywilnej

Piąta edycja zwięzłego poradnika-podręcznika dla prawników autorstwa znanego warszawskiego adwokata, doktora nauk prawnych Zdzisława Krzemińskiego.