Contact us

„Patrimonium” Law Firm

ul. Elektoralna 17/17
00-137 Warsaw POLAND

tel.: 22 826 82 59
tel./fax: 22 827 76 89

e-mail: kancelaria@patrimonium.com.pl

Contact & map
20 grudnia 2014

25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta!

Najważniejsze zmiany to:

  • wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez Internet
  • uregulowanie kwestii odesłania towaru
  • zapłata za zmniejszenie wartości towaru
  • jasne terminy zwrotu kosztów zakupu
  • zakaz wprowadzania dodatkowych kosztów bez wyraźnej zgody konsumenta

Zmodyfikuj regulamin swojego sklepu internetowego i jego interfejs. Kary wymierzane przez Prezesa UOKiK za naruszanie praw konsumentów sięgają 10% rocznych obrotów!

Pomożemy Ci działać zgodnie z prawem/

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM,

tel. (22) 827 76 89, 826 82 59
kancelaria@patrimonium.com.pl